Contact

Tarieven

 

AL VIJF JAAR IS HET TARIEF NIET VERHOOGD!!!!!!!

Tarief: € 0,75 per uur per kind met een minimum van € 25,- en een maximum van € 100,- per maand.

 

De verklaring van een sprookje.......

De mensen van Gastouderbureau Roodkapje zijn verantwoordelijk voor de vakkundige begeleiding van uw kinderen door uw gastouder. Zij zien erop toe dat de gastouder handelt volgens het pedagogisch beleidsplan, dat de opvangplek veilig en gezond is, dat de gastouder bij ons terecht kan met vragen van opvoedkundige aard, dat de gastouder kan omgaan met moeilijk opvoedbare of zieke kinderen, dat hij weet hoe te handelen bij ongelukjes...... Onze mensen zijn in dienst om dit allemaal mogelijk te maken, om controles uit te voeren bij de gastouder thuis, om de gastouder te begeleiden bij de controles door de GGD, etc etc...

Daarbij komen de opleidingskosten aan gastouders: we helpen de gastouders aan een EVC-certificaat of diploma (daaraan zijn flinke kosten verbonden), de gastouder wordt EHBO-opgeleid (behoorlijk kostbaar) en ze worden jaarlijks getraind, we melden de gastouder aanbij de gemeente en zien toe op de inschrijving en mutaties in het landelijk register.

Een overzichtje:
- Voorlopige inschrijving Gastouder :
- Voorlopige inschrijving Ouder(s) :
- Opleiding Diploma
* : onder bepaalde voorwaarden
- EHBO-cursus* :
- Overige cursussen :

- Toegang tot www.ffserieus.nl   , vraag gratis een proefabbonnement aan.

- Aanvraag kinderopvangtoeslag, bezwaarschriften, gerechtelijke procedures   , waarbij zij aangetekend dat wij hiervoor wel degelijk kosten moeten maken. Wij zullen u dus een kostenfactuur sturen die evenwel evengroot zal zijn als de door de  belastingdienst of rechter toegekende proceskostenvergoeding.

- Begeleiding bij aangifte inkomstenbelasting voor gastouders 

 - Begeleiding en ondersteuning bezoek GGD aan huis

Wij krijgen vaak de vraag: wat doen jullie allemaal voor die bureaukosten die jullie in rekening brengen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de vakkundige begeleiding door uw gastouder van uw kinderen. Het kan best dat het bij u in de familiesfeer zit en dat u wel gelooft dat het snor zit, maar met dat soort argumenten komen wij niet ver. Wij moeten erop toe zien dat de gastouder handelt volgens ons pedagogisch beleidsplan, dat de opvangplek veilig en gezond is, dat de gastouder bij ons terecht kan met vragen van opvoedkundige aard, dat de gastouder kan omgaan met moeilijk opvoedbare en/of zieke kinderen en dat hij weet hoe te handelen bij ongelukjes. Daartoe hebben wij mensen in dienst om dit allemaal mogelijk te maken, om controles uit te voeren bij de gastouder thuis, om de gastouder te begeleiden bij de controles door de GGD etcetera. Wij willen het niet op ons geweten hebben, dat er een kind de vijver in glijdt bij een gastouder omdat wij de risico-inventarisatie niet goed hebben gedaan.

De gastouder wordt in staat gesteld om aanvullende cursussen te volgen, wij organiseren themabijeenkomsten voor gastouders en vraagouders, voeren minimaal twee keer per jaar een huisbezoek uit bij de gastouder, de gastouder kan de pedagogische helpdesk bellen, de gastouder krijgt een map met informatie en ook op deze websites (zie ook ffserieus.nl) staat alles uitgebreid uitgelegd. Verder zijn er nieuwsbrieven met leuke maar ook nuttige weetjes, een prachtige facebookpagina, gratis aangifte inkomstenbelasting voor de actieve gastouder, we helpen de vraagouders met het aanvragen en muteren van de toeslag kinderopvang, we maken voor hen bezwaar en we gaan zelfs in beroep bij de rechtbank als we vinden dat wij gelijk hebben en de belastingdienst niet.

Dat is wat we doen voor  € 0,75 per uur met een minimum van 25 Euro en een maximum van 100 Euro per maand.

 


 

 * = Neem contact op voor de voorwaarden.
 

  

 

Meer informatie
EHBOMeld je aan voor de nieuwsbrief